دکتر مهدی خانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ جراحی پیشرفته ستون فقرات از آمریکا

مطالب آموزشی

ورزشهای مخصوص کمر

دیسک گردن و روشهای درمان آن

دیسک کمر و روشهای درمان آن