دکتر مهدی خانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ جراحی پیشرفته ستون فقرات از آمریکا

درباره ماتحصیلات:

فلوشیپ جراحی پیشرفته ستون فقرات از آمریکا (ایالت ماساچوست، بیمارستان Lahey Hospital and Medical Center، سال 2019 الی 2020)

فلوشیپ جراحی اعصاب محیطی از دانشگاه AIIMS دهلی نو (سال 2015)

فلوشیپ تحقیقاتی Skull Base Surgery and Dissection در دانشگاه UCSF (ایالت کالیفرنیا، سان فرانسیسکو 2018)

فلوشیپ تحقیقاتی Brain Tumor در دانشگاه UAMS (ایالت آرکانزاس 2018 الی 2019)

بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1383 الی 1388)


سوابق کاری و جراحی:

کار در Lahey Hospital and Medical Center ایالت ماساچوست به مدت یک سال (2019 الی 2020)

کار در بیمارستان کوثر شیراز از سال 1392 تا به حال

کار و عضویت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از سال 1388 الی 1392