دکتر مهدی خانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ جراحی پیشرفته ستون فقرات از آمریکا

مدارک


مدارک پزشکی و تحصیلات عالی دکتر مهدی خانیFellowship-Cert

فلوشیپ جراحی ستون فقرات از آمریکاFellowship-cont

قرارداد فلوشیپ آمریکاIndian-society

فلوشیپ جراحی اعصاب محیطی از دهلی نو، هندAIIMS

فلوشیپ جراحی اعصاب محیطی (دانشگاه AIIMS)ECFMG

مدرک پزشکی عمومی آمریکاMassMedical-Soc

عضویت نظام پزشکی ایالت ماساچوست آمریکاBoard-cert

بورد تخصص جراحی مغز و اعصاب از ایرانGeneral-med

مدرک پزشکی عمومی ایران