دکتر مهدی خانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ جراحی پیشرفته ستون فقرات از آمریکا


دیسک کمر

دیسک گردن

افزایش ارتفاع دیسک و فیوژن مهره ها (TLIF)