ساعت کاری مطب

با سلام خدمت مراجعین محترم. ساعت کاری مطب در حال حاضر به 2 الی 6:30 بعدازظهر شنبه الی چهارشنبه تغییر پیدا کرده است.