مدارک

مدارک پزشکی و تحصیلات عالی دکتر مهدی خانی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات از آمریکاقرارداد فلوشیپ آمریکافلوشیپ جراحی اعصاب محیطی از دهلی نو، هندفلوشیپ جراحی اعصاب محیطی (دانشگاه AIIMS)مدرک پزشکی عمومی آمریکاعضویت نظام پزشکی ایالت ماساچوست آمریکابورد تخصص جراحی مغز و اعصاب از ایرانمدرک پزشکی عمومی ایران